Problém s olejovou hmlou vyriešený.


Odsávač aerosólov procesných kvapalín Mestorm Solution zbaví vašu prevádzku olejovej hmly a problémov s ňou súvisiacich.
Problém s olejovou hmlou vyriešený.


Odsávač aerosólov procesných kvapalín Mestorm Solution zbaví vašu prevádzku olejovej hmly a problémov s ňou súvisiacich.


Prečo používať odsávače Mestorm Solution?

Ochrana zdravia

Dobrí zamestnanci sú najväčšou devízou každej výrobnej spoločnosti. Odsávače Mestorm Solution priamo chránia zdravie ľudí zamestnaných v kovospracujúcom a strojárskom priemysle, keď minimalizujú ich kontakt s olejovou hmlou.

Úspora reznej kvapaliny

Signifikantný podiel odsávaných častíc procesných kvapalín rozptýlených v olejovej hmle sa zráža na vnútorných stenách odsávača aj odsávacej hadice, vracia sa naspäť do systému CNC stroja a Mestorm Solution tak šetrí vaše náklady.

Jednoduchá montáž

Pri kúpe odsávača Mestorm Solution zákazníkovi ponúkame aj odbornú montáž. Nie je však žiadny problém, ak sa zákazník rozhodne inštalovať odsávač sám. Súčasťou balenia je kompletný montážny materiál a podrobný návod.

Čisté pracovisko

Mestorm Solution odsáva olejovú hmlu z CNC stroja, odkiaľ by sa za iných okolností po otvorení stroja dostávala do voľného priestoru a častice z nej by sa usádzali na podlahe, stenách, stropoch a ostatných zariadeniach vašej haly.

Dlhodobá spoľahlivosť

Výrobca odsávačov Mestorm Solution, Metales s. r. o. má všetky svoje CNC stroje vybavené odsávačmi MS už niekoľko rokov. Merania preukázali ich výbornú efektivitu v náročných podmienkach nepretržitej výroby.

Nenáročná údržba

Údržba odsávačov Mestorm Solution spočíva v pravidelných výmenách filtrov. Vybratie starého a osadenie nového vnútoného aj vonkajšieho filtra je veľmi jednoduché a zaberie najviac pár minút.

Termíny výmen filtrov za vás strážime my

Podmienkou správneho fungovania odsávačov je výmena vnútorného filtra I. každých 120 dní a vonkajšieho filtra II. každých 365 dní. Majiteľ odsávačov tieto termíny nemusí nijako strážiť. Každý odsávač je pod svojím ID číslom registrovaný v databáze výrobcu. Tá obsahuje všetky údaje o výrobe, expedícii, montáži, servisnej histórii odsávača, a hlavne, životnosti osadených filtrov.
Vďaka našej databáze odsávačov zákazníka s dostatočným predstihom upozorníme na blížiaci sa termín výmeny a včas filtre odošleme.
K údajom z databázy sa môže kedykoľvek jednoducho dostať aj zákazník. Stačí smartfónom s pripojením na internet oskenovať QR kód umiestnený na odsávači. Okrem spomenutých informácií tak klient získa aj prístup k rôznym dokumentom, návodom či objednávacím formulárom.
Image

Všetky informácie okamžite k dispozícii


Konkrétne riešenie pre každý stroj

Odsávač Mestorm Solution sa vyrába v troch veľkostiach s rôzne nadimenzovaným výkonom. Tak, aby vyhovoval širokému spektru CNC strojov pôsobiacemu v kovospracujúcom piemysle.
Vyžiadajte si cenovú ponuku
Image

Odsávač MS-S

Určený pre stroje s pracovným priestorom menším ako 1,5 m3
Image

Odsávač MS-M

Určený pre stroje s pracovným priestorom od 1,5 m3 do 3 m3
Image

Odsávač MS-L

Určený pre stroje s pracovným priestorom väčším ako 3 m3
Image
Image

Odsávač Mestorm Solution vyrába Metales, s. r. o.

Naša spoločnosť od roku 1993 úspešne podniká v oblasti kovovýroby a strojárstva. Vďaka svojmu univerzálnemu strojovému vybaveniu a výkonným technológiám sme schopní navrhnúť, skonštruovať a vyrobiť strojárske produkty vysokej kvality pre náročný európsky a svetový trh.