Problém s prachom  vyriešený.

Na vytvorenie zdravého pracovného prostredia a
dosiahnutie dlhšej životnosti a bezchybnej prevádzky
priemyselných kompresorovní je nevyhnutné škodlivé
častice pomocou účinného zariadenia zachytávať a
likvidovať. Takýmto zariadením je odsávač Mestorm
Dust Filtralization, ktorého vývojom a výrobou sa
zaoberá spoločnosť Metales.

Problém s prachom  vyriešený.

Na vytvorenie zdravého pracovného prostredia a
dosiahnutie dlhšej životnosti a bezchybnej prevádzky
priemyselných kompresorovní je nevyhnutné škodlivé
častice pomocou účinného zariadenia zachytávať a
likvidovať. Takýmto zariadením je odsávač Mestorm
Dust Filtralization, ktorého vývojom a výrobou sa
zaoberá spoločnosť Metales.


Prečo používať odsávače Mestorm Solution?

Starostlivosť o zariadenie

Každý odsávač MS-MD má svoj unikátny QR kód, ktorý slúži ako zdravotná karta zariadenia, kde zákazník môže nájsť všetky údaje o danom zariadení ako napríklad čas výmeny filtrov, kde sa nachádza zariadenie a aj pravidelné údaje o servise zariadenia.

Jednoduchá montáž

Pri kúpe odsávača MS-MD zákazníkovi ponúkame aj odbornú montáž. Nie je však žiadny problém, ak sa zákazník rozhodne inštalovať odsávač sám. Súčasťou balenia je kompletný montážny materiál a podrobný návod.

Čisté pracovisko

MS-MD odsáva prach a nečistoty z kompresorovní a serverovní a aj iných priemyslových miestnosti, odkiaľ by sa pri prevádzke kompresorov a iných neustále pracujúcich zariadení vytváral prach a usádzal by sa na podlahe, stenách, stropoch a ostatných zariadeniach vašej priemyslovej miestnosti.

Dlhodobá spoľahlivosť

Výrobca odsávačov MS-MD, Metales s. r. o. má všetky svoje kompresorovne a serverovne vybavené odsávačmi MS-MD už niekoľko rokov. Merania preukázali ich výbornú efektivitu v náročných podmienkach nepretržitej výroby.

Nenáročná údržba

Údržba odsávačov MS-MD spočíva v pravidelných výmenách filtrov. Vybratie starého a osadenie nového vnútoného aj vonkajšieho filtra je veľmi jednoduché a zaberie najviac pár minút.

Ochrana zdravia

Odsávače MS-MD priamo chránia zdravie ľudí zamestnaných v kovospracujúcom a strojárskom priemysle, keď minimalizujú ich kontakt s prachom a nečistotami v priemyselných miestnostiach ako napríklad kompresorovne, serverovne a pod.

Termíny výmen filtrov za vás strážime my

Tak isto ako pri odsávačoch aerosólov procesných kvapalín zákazník termíny nemusí nijako strážiť. Podmienkou správneho fungovania odsávačov je výmena vnútorného filtra I. každých 365 dní a vonkajšieho filtra II. každých 365 dní. No výrobca odporúča vnútorný filter vyčistiť stlačeným vzduchom alebo vysávačom. Každý odsávač je pod svojím ID číslom registrovaný v databáze výrobcu. Tá obsahuje všetky údaje o výrobe, expedícii, montáži, servisnej histórii odsávača, a hlavne, životnosti osadených filtrov.
Vďaka našej databáze odsávačov zákazníka s dostatočným predstihom upozorníme na blížiaci sa termín výmeny a včas filtre odošleme.
K údajom z databázy sa môže kedykoľvek jednoducho dostať aj zákazník. Stačí smartfónom s pripojením na internet oskenovať QR kód umiestnený na odsávači. Okrem spomenutých informácií tak klient získa aj prístup k rôznym dokumentom, návodom či objednávacím formulárom.
Image

Kde použiť MS - MD ?

Naše zariadenie MS - MD sa u nás využíva a testuje hlavne v priemyselnej kompresorovní, ale skvelé využitie to má aj v serverovniach či v priestoroch, kde sa nachádzajú 3D tlačiarne alebo aj 3D merače.

Všetky informácie okamžite k dispozícii