MS - WASTE

Inteligentná a jednoduchá likvidácia odpaduMS-Waste je zariadenie, vyvinuté spoločnosťou
Metales pod značkou Mestorm Solution, ktoré slúži na
riešenie problémov so zberom a prepravu odpadu vzniknutého pri výrobe.

Vyžiadajte si cenovú ponuku
Image

Prečo práve MS-WASTE?

Image

MS-WASTE obsahuje zároveň aj ochranné prvky proti poškodeniu nášho produktu ale aj vaších zariadení.

Image

Vďaka priemyselným kolieskam nebute mať problém manipulovať s MS-WASTE.

Image

Jednoduché a bezpečné vyklápanie odpadu vzniknutého pri výrobe s MS-WASTE. 

Niečo o našom produkte !

Technické parametre.

Image

Návod na použitie

Image